Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Yên Mô: Chuyển đổi ruộng trũng sang mô hình cấy lúa kết hợp với thả cá

Thứ hai, 22/08/2016 | Đã xem: 107 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Đến nay, huyện Yên Mô chuyển đổi được gần 400 ha ruộng trũng sang cấy lúa kết hợp với thả cá, tập trung tại các xã Yên Đồng, Yên Thắng, Yên Thái...

Mô hình nuôi thủy sản tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô

Thời gian qua, huyện Yên Mô đã khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước ao, hồ sẵn có, đồng thời, tập trung chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa và chăn nuôi, từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa...cho thu nhập cao hơn so với cấy lúa từ 2-5 lần.

 

Với mục tiêu khai thác có hiệu quả, hợp lý và bền vững tiềm năng đất đai, mặt nước theo hướng thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích cá- lúa và quản lý chặt chẽ công tác chuyển đổi theo đúng quy định; chú trọng phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh, kết hợp thâm canh các đối tượng thủy đặc sản như: ếch, ba ba, cá trắm đen, rô phi đơn tính…, đồng thời, áp dụng khoa học công nghệ tiến tiến, từng bước áp dụng quy trình quản lý VietGAP, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Từ nay đến năm 2020, huyện Yên Mô tiếp tục chuyển đổi 310 ha diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa theo quy hoạch; chuyển một số diện tích ruộng sâu trũng thành ao để thâm canh thủy sản tập trung theo hướng hàng hóa với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao.

 

Huyện đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật các vùng nuôi tập trung, xây dựng và phát triển các vùng nuôi chuyên canh có năng suất và hiệu quả kinh tế cao tại các xã có tiềm năng như: Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Thái..

 

Bên cạnh đó, Yên Mô tiếp tục mở rộng diện tích vùng ươm giống cá tại các xã: Yên Hòa, Yên Thắng, Yên Phong... nhằm cung cấp giống thủy sản có chất lượng đảm bảo cho hộ nuôi thủy sản trên địa bàn huyện.

 

Cùng với đó, tăng cường liên kết, hợp tác, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất thủy sản từ khâu sản xuất đến thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm thông qua các loại hình tổ hợp tác và hợp tác xã chuyên thủy sản; tiếp tục ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn./.

Nguồn: nbtv.vn

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin