Hôm nay, Thứ tư ngày 06/07/2022,

về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022

Tài liệu đính kèm: Tải xuống
Văn bản khác
Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô còn hiệu lực, hết hiệu lực một phần, văn bản cần bổ sung, bãi bỏ năm 2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh kết nối trục tiêu cống Zem- cống Hốc, xã Yên Thành- Yên Hòa, huyện Yên Mô Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh cống Đền Thượng, xã Yên Nhân Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách đảm bảo an toàn hồ chứa Yên Đồng- Yên Thái, huyện Yên Mô Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Cầu Hội, xã Yên Thái, huyện Yên Mô Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng CSHT khu đấu giá giá trị QSD đất khu Đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh tưới, tiêu cống Mả Lân, xã Khánh Dương Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp kênh tưới, tiêu Mã Tiên xã Yên Đồng, huyện Yên Mô Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường MN xã Yên Nhân, hạng mục: Xây dựng nhà học 02 tầng, 08 phòng và các hạng mục phụ trợ khu Liên Phương Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường TH Yên Nhân khu A, hạng mục: xây dựng nhà đa năng, cải tạo nhà lớp học 02 tầng và các hạng mục phụ trợ

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

311155

Trực tuyến : 31

Hôm nay : 172

Hôm qua : 531