Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XIII

Thứ hai, 25/07/2016 | Đã xem: 94 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức trong 02 ngày từ ngày 21 đến ngày 22/7/2016 tại Hội trường Nhà văn hóa huyện. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào 10 báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện và các ngành Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, nghe Thông báo công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận các báo cáo, tờ trình và thông qua 4 nghị quyết.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp

 

 

Các vị đại biểu HĐND huyện đã làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành các nội dung của kỳ họp. Chương trình kỳ họp được bố trí khoa học, hợp lý, dành nhiều thời gian thỏa đáng cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Điều hành chủ tọa linh hoạt. Công tác thông tin tuyên truyền đã phản ánh kịp thời, có hiệu quả trên sóng đài truyền thanh huyện, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri trong huyện theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp. Kết quả chủ yếu của kỳ họp như sau:

 

1. Về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND huyện thống nhất nhận định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ huyện, sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được những kết quả: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng; nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo an toàn thực phẩm; giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN và chất lượng dịch vụ được nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được tăng cường; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt công tác quân sự-quốc phòng địa phương; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số tồn tại là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử ở một số đơn vị còn hạn chế; một số khoản thu ở một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp so với dự toán đầu năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 cao; tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tiếp tục tăng cao; công tác quản lý vệ sinh môi trường ở một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém trên một số lĩnh vực hoạt động và những diễn biến tình hình, khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016, HĐND huyện đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 là:

 

Tiếp tục triển khai sâu rộng chương tình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo ăn chắc, hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý thu chi ngân sách, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phương án ứng phó khi có tình huống phức tạp xảy ra, đảm bảo ổn định môi trường phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

 

  

2. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

HĐND huyện hoan nghênh những ý kiến tâm huyết đầy trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong huyện, đề nghị cử tri và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ, có nhiều đóng góp thiết thực, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

HĐND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của UBND huyện trong việc chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri. Tuy nhiên, một số nội dung chưa đạt được kết quả rõ nét, hiệu quả còn hạn chế; có vấn đề chưa giải quyết dứt điểm, còn để kéo dài. Một số công trình xây dựng phục vụ cho sản xuất và dân sinh chậm được giải quyết, chủ yếu là do thiếu nguồn vốn đầu tư. HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri tại các kỳ họp trước và tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIII, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2016.

 

 

 3. Về việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Việc thảo luận tại tổ và tại hội trường được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng (19 ý kiến phát biểu thảo luận tổ; 06 đại biểu đại diện cho tổ thảo luận, 04 đại biểu cử tri phát biểu tại Hội trường). Các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, nhiều nội dung được các đại biểu, tham gia thảo luận sôi nổi, thể hiện rõ chính kiến và trách nhiệm của người đại biểu, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, thông qua đó làm rõ và hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết trước khi đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua.

 

Nội dung chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn. HĐND huyện đã nghe Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng 04 cơ quan trả lời chất vấn (Điện lực Yên Mô, phòng Nội vụ, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường). HĐND huyện đề nghị UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan tiếp tục nghiên cứu có biện pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện đã nêu, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổng hợp kết quả, báo cáo kỳ họp cuối năm 2016, đồng thời giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện giám sát việc thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.

 

  

4. Về công tác nhân sự

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

  

5. Về các Nghị quyết của kỳ họp

 

HĐND huyện đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết sau:

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

- Nghị quyết về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện Yên Mô giai đoạn 2016-2021.

- Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIII. Thường trực HĐND huyện thông báo đến các đại biểu, các cơ quan, đơn vị trong huyện để tuyên truyền về kết quả kỳ họp và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND huyện./.

 

Thường trực HĐND huyện Yên Mô

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin