Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Lễ tổng kết lớp đối tượng Đảng khóa 2 năm 2016

Thứ hai, 04/04/2016 | Đã xem: 125 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 4/4/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  tổ chức Lễ tổng kết  lớp đối tượng Đảng khóa 2 năm 2016 cho 80 học viên. Đây là những học viên là những quần chúng ưu tú của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

 

Khen thưởng cho các học viên có thành tích kết quả cao trong học tập

 

Trong thời gian học tập từ ngày 28-3 đến ngày 4/4/2016, các học viên được truyền đạt và tìm hiểu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa  học, có 79/79 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 19 học viên đạt loại  giỏi chiếm tỉ lệ 24,1%, 42 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 53,2%, 18 học viên đạt loại  trung bình chiếm tỉ lệ 22,7%. Ngoài ra Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng 09 học viên đạt kết quả cao trong học tập.

 

Thông qua lớp học giúp các học viên nắm rõ  được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của một người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

  Thu Hương- Đài truyền thanh yên Mô

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin