Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Yên Mô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ tư, 11/07/2018 | Đã xem: 133 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 11/7/2018, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện, HĐND huyện Yên Mô khóa XIII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7. Dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Trần Hồng Quảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Thúy Ngần- TUV, Bí thư Huyện ủy; đại diện các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị- xã hội của huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện đã về dự. Đồng chí Đinh Văn Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

 

Đ/c Đinh Văn Hậu-  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Văn Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội; tình hình cân đối ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động các cơ quan theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét thông qua 09 dự thảo nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của huyện trong thời gian tới.

 

Đồng chí nhấn mạnh: để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận để HĐND huyện đề ra các nghị quyết đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện nhà năm 2018, đáp ứng lòng mong mỏi, sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong huyện.

 

Quang cảnh kỳ họp

 

Tại phiên khai mạc, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Minh Đức- TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội của huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển, vụ đông xuân được mùa, tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 46.029 tấn, bình quân giá trị thu nhập 1 ha canh tác ước đạt 73 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng/ha so cùng kỳ năm 2017). Giá trị sản xuất Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách ước đạt 50,697 triệu đồng, đạt 36,7% dự toán. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường.  

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Diện tích, giá trị sản xuất vụ Đông năm 2017 không đạt kế hoạch. Công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp và xuất khẩu lao động còn khó khăn. Công tác giải quyết đơn thư có nơi, có việc chưa tập trung giải quyết dứt điểm, còn khiếu kiện đông người, vượt cấp…

 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện đề ra 14 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2018, đó là: Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức sản xuất vụ Mùa, vụ Đông theo kế hoạch; Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, nhất là chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và sản xuất lúa- cá. Tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ. Triển khai đo đạc đất đai lập bản đồ địa chính chính quy dạng số. Khai thác tốt các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đấu giá GTQSD đất, phấn đấu thu ngân sách địa bàn vượt kế hoạch. Duy trì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018…

 

Đ/c Trần Hồng Quảng-  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Trần Hồng Quảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ,chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

 

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thảo luận phân tích làm rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp thiết thực, đồng bộ để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Trong đó, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý các cụm công nghiệp, phát triển các làng nghề truyền thống, chú trọng công tác bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng hai cụm công nghiệp Mai Sơn và Khánh Thượng; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách đảm bảo vượt chỉ tiêu.

 

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 6, Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XII),đặc biệt là kế hoạch của Tỉnh ủy về kiện toàn, xắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập.

 

HĐND huyện chỉ đạo tăng cường các hoạt động giám sát,hoạt động giải trình của Thường trực HĐND,đặc biệt là nâng cao hoạt động của HĐND cấp xã. Trong quá trình tổ chức và hoạt động, cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ vơi các Ban xây dựng Đảng, MTTQvà các đoàn thể nhân dân trong huyện, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương...

 

Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, chia tổ và tập trung thảo luận theo tổ. Ngày mai, 12/7/2018 kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tập trung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường./.

 

Bài:Thúy Hằng- Phòng Văn hóa & Thông tin

Ảnh: Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin