Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Huyện Yên Mô triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hướng đến một nền hành chính điện tử minh bạch, hiệu quả

Thứ hai, 12/03/2018 | Đã xem: 128 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Xây dựng và đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử được xem là xu hướng tất yếu của tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Yên Mô nói riêng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong đó, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử.

 

 

Thực hiện Quyết định số 1038/QĐ-UBND, ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017, UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng quy trình giải quyết 32 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện gồm các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Công thương, Lao động-Thương binh&Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và 02 dịch vụ công thuộc lĩnh vực Tư pháp cấp xã được đăng tải trên hệ thống cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) và trang thông tin điện tử của huyện. Hệ thống được triển khai ở các đơn vị chuyên môn trực thuộc có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính công và tại 17 UBND xã, thị trấn của huyện. Đây được xem là bước đột phá của việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính cũng như thể hiện rõ nét về sự minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính và thu hút ngày càng nhiều người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện các giao dịch trực tuyến, góp phần giảm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính của huyện Yên Mô.

 

  

Để triển khai hiệu quả Hệ thống, UBND huyện đã kịp thời rà soát, công bố bộ thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo hướng tinh gọn, đơn giản về thủ tục, đồng thời xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng phù hợp theo cấp độ “dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4” nhằm tránh những bất cập, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính. Ngày 10/8/2017, UBND huyện Yên Mô đã chính thức triển khai, thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, tổ chức tiếp nhận, giải quyết 32 dịch vụ công thuộc 06 lĩnh vực cấp huyện và 02 dịch vụ công của 01 lĩnh vực cấp xã trực tuyến, qua mạng Internet tại địa chỉ truy cập motcua.ninh binh.gov.vn

 

   

      (Hình ảnh minh họa: Cán bộ bộ phận một cửa hướng dẫn người dân

          nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 về lĩnh vực giấy phép kinh doanh)

Thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu, người dân chỉ cần thao tác một vài hướng dẫn đơn giản trên máy tính hoặc trên điện thoại Smarphone có kết nối internet là có thể thực hiện được. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến qua nhiều kênh khác nhau như hệ thống tổng đài tin nhắn, điện thoại, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật. Mặc dù tính ưu việt cao, song việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn gặp không ít khó khăn với người lớn tuổi và một số người dân vì thực hiện các giao dịch đều trên môi trường internet. Để khắc phục những khó khăn trên, đảm bảo người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính liên thông liên quan tới công tác tư pháp, hộ tịch; đăng ký kinh doanh, hiện nay UBND huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh. Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, bên cạnh những giải pháp đã thực hiện tốt trong những năm qua, huyện Yên Mô tập trung thực hiện các nhóm giải pháp mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối-một việc thông suốt”, để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc. Các đơn vị cải tiến lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm giải trình, xử lý vi phạm của người đứng đầu. Thực hiện quy trình giải quyết công việc cụ thể, từng đơn vị, công chức xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết hóa quy trình giải quyết công việc. Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa, minh bạch hóa các quy trình thủ tục. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, theo hướng đơn giản, người dân dễ tiếp cận.

 

 

Để thông tin về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến được với người dân và doanh nghiệp, UBND huyện Yên Mô đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Có thể khẳng định, việc triển khai rộng rãi hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần cụ thể hóa 3 tiêu chí trong công tác cải cách hành chính, đó là giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm số lượt đi lại của công dân và giảm hồ sơ giấy tờ; qua đó thu hẹp khoảng cách cả về không gian và thời gian giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp; xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt cho người dân và doanh nghiệp. Với những thành công bước đầu, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, như mức độ 3 đã được người dân và doanh nghiệp khai thác để thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự vào cuộc của các cấp, các ngành sẽ thành công và sẽ tạo một bước tiến mới quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính của huyện và xây dựng thành công một chính quyền điện tử./.

 

Nguyễn Văn Hiếu- Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

 

 

 

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin