Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Huyện ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”

Thứ sáu, 18/08/2017 | Đã xem: 91 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 17/8, Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Đình Vinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Xuân Đang- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịchUBND các xã, thị trấn đã về dự.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Với tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức của toàn huyện trên 2.000 người, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII trên địa bàn huyện Yên Mô đã đạt được những kết quả quan trọng; theo đó, hàng năm, cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo liên quan về công tác cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy vai trò, thế mạnh của  mình. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt; cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Công tác tuyển dụng cán bộ được thực hiện đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, công bằng. Đặc biệt, huyện đã quan tâm, mạnh dạn thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các Trường Đại học công lập về công tác tại huyện.

 

Công tác bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch luân chuyển và bố trí cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ được huyện quan tâm nhiều hơn qua các kỳ Đại hội Đảng, Bầu cử HĐND, UBND các cấp, vai trò trách nhiệm của cán bộ ngày càng được nâng lên, có trình độ, có kiến thức, có năng lực lãnh đạo quản lý. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn đã giữ vững vị trí nòng cốt trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tạo mọi điều kiện để cán bộ phát huy vai trò, khả năng cống hiến của mình để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả hàng năm, huyện đã đánh giá, phân loại trên 320 cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý, tỷ lệ bình quân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt trên 40%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 59%.

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ thì các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị cần tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong báo cáo, trước mắt cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ, vận dụng sáng tạo chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trước hết là đổi mới công tác đánh giá cán bộ, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ; rà soát bổ sung kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng luân chuyển và sử dụng cán bộ trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt…..

 

Thu Hương- Đài truyền thanh huyện

 
 

 

 

  

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin