Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Huyện ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ ba, 17/07/2018 | Đã xem: 121 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 13/7/2018, Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;Quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Dự hội nghị ở tỉnh có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục& Đào tạo, lãnh đạo một số phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ở huyện có các đồng chí: Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện  lãnh đạo một số ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Ảnh: Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Chiến, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa (XI) về“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó nêu rõ:

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các hội quần chúng trên địa bàn huyện tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được một số kết quả bước đầu.Các Đảng bộ, chi bộ trong huyện đã tổ chức 67 hội nghị học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới giáo dục đào tạo. UBND huyện chỉ đạo Phòng giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 29 tại các nhà trường thông qua: kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành định kỳ, đột xuất, kiểm tra chấn chỉnh việc dậy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường...Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường học, nhất là đội ngũ giáo viên được coi trọng. Đến nay, toàn ngành giáo dục huyện có 57 tổ chức đảng/57 trường học với 1.362 đảng viên, chiếm 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của ngành.Năm 2018, toàn huyện có tổng số 1.536 biên chế sự nghiệp giáo dục, tăng 71 người so với năm 2013, trong đó cán bộ quản lý là 133 người, giáo viên 1.403 người;100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục.Từ năm 2014 đến nay, ngành Giáo dục huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các địa phương đã mở được 30 lớp bồi dưỡng chính trị hè, 01 hội nghị chuyên đề về văn hóa công sở cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường phổ thôngtrong huyện; cử 30 viên chức theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý do Trung ương  tổ chức, 21 giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 19 giáo viên tiếng Anh đi học bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ từ A2 lên B1, 38 giáo viên mầm non đi bồi dưỡng kỹ thuật sử dụng đàn phím điện từ…Việc đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tốt ở tất cả các cấp học. Chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố vững chắc cả về chất lượng đại trà và mũi nhọn.

 

Quy mô trường lớp các cấp học tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Hằng năm đã huy động được từ 20.489 đến 23.052 học sinh đến trường, trong đó nhà trẻ huy động được trên 60% dân số độ tuổi, mẫu giáo huy động được trên 98% dân số độ tuổi; 100% trẻ 6 tuổi đi học tiểu học; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tổ chức sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên từ năm học 2017 – 2018.

 

Các trường Mầm non trong huyện đã cơ bản thực hiện tốt việc tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ; thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trường mầm non được nâng lên:100% các trường mầm non tổ chức nuôi bán trú; tỷ lệ trẻ phát triển bình thường tiếp tục tăng; tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm; không để xảy ra vụ việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

 

Đối với giáo dục phổ thông, Huyện ủy ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Triển khai dự án mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) đối với các trường tiểu học và 03 trường THCS. Tổ chức nhiều hội thảo, hội thi, nhiều hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp như:thi khoa học kỹ thuật, thi Viết chữ đẹp,giao lưu Tiếng Anh cho học sinh tiểu học, thi Olympic tiếng Anh các cấp…

 

Công tác giáo dục nghề nghiệp luôn được quan tâm, chỉ đạo. Từ năm 2014 đến nay đã tổ chức mở được 26 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho 751 lao động nông thôn trên địa bàn huyện.Mỗi năm đào tạo mới cho khoảng 350 lao động nông thôn, chủ yếu tập trung vào các ngành nghề thế mạnh của địa phương và theo nhu cầu sử dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đã có chuyển biến tích cực, các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh và thực hiện nghiêm túc chương trình dạy nghề cho học sinh lớp 8, lớp 9; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình nghề đạt loại giỏi, khá là 100%.

 

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng mới được 88 phòng, sửa chữa, nâng cấp 54 phòng học, phòng chức năng và các hạng mục công trình với tổng kinh phí trên 125,6 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện đã có 47/53 trường học đạt chuẩn quốc gia (MN có 15/18 trường, Tiểu học có 18/18 trường, THCS có 14/17 trường),tăng 18 trường so vớinăm 2013. 100% các trường học đều được kết nối mạng Internet để phục vụ cho các hoạt động quả lý và giảng dạy. Huyện được UBND tỉnh kiểm tra công nhận đơn vị tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và phổ cập xoá mù chữ mức độ 2. 17/17 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tích cực, thường xuyên, có hiệu quả. Trong 5 năm qua, các Trung tâm học tập cộng đồng đã triển khai được trên 3.500 chuyên đề cho trên 340.000 lượt người và cho trên 10.000 lượt người học nghề ngắn hạn.

Đ/c Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đồng thời phát biểu ghi nhận những kết quả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và đề nghị cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong dự thảo báo cáo sơ kết. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động;nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đổi mới công tác quản lý giáo dục,nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo theo hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 18/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục…

 

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin