Hôm nay, Thứ tư ngày 05/08/2020,

Huyện ủy quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác Dân vận

Thứ hai, 23/04/2018 | Đã xem: 142 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 19/4/2018, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận. Đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ; các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng của huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đoàn Thị Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận gồm: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quyết định số 989-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Đây là những văn bản đề cập đến nhiều vấn đề mới, có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Do đó cần phải được quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc để sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Thi, HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương với các nội dung chủ yếu: tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và của toàn xã hội về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của phụ nữ; người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác cán bộ nữ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy đối với công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, nâng cao trách nhiệm phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng với hội Liên hiệp phụ nữ các cấp; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp vững mạnh, phát huy hiệu quả, vai trò nòng cốt của hội trong công tác vận động phụ nữ.

 

Dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” với các nội dung chính: tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 124-QĐ/TW đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở các tổ chức, địa phương, đơn vị; vận động, tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia giám sát; xem xét, giải quyết những báo cáo, phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và nhân dân về những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết đến chủ thể giám sát và các cơ quan, tổ chức liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện quy định số 124.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến vào dự thảo các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận.

 

Đ/c Đỗ Trọng Luận- Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị ngay sau hội nghị của huyện, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW và các quyết định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch. Gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Các cấp, các ngành tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 21, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt 4 quan điểm, 6 nhiệm vụ của Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm đến công tác phụ nữ, có lộ trình cụ thể để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ nữ. Riêng Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 898-QĐ/TU hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm Quyết định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về thực hiện Quy Định số 124-QĐ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn xã Yên Từ là đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo việc triển khai trong toàn huyện./.

 Phùng Luyên-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Độ ẩm:

Gió:

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

123764

Trực tuyến : 15

Hôm nay : 296

Hôm qua : 282