Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017

Thứ năm, 18/01/2018 | Đã xem: 89 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Sáng ngày 17/01/2018, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Luận – Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo huyện. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Thứ - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các xã thị trấn đã về dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2017, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng 138 mô hình, điển hình, trong đó có 52 mô hình, điển hình về lĩnh vực kinh tế; 56 mô hình về lĩnh vực văn hóa – xã hội; 20 mô hình điển hình vể lĩnh vực an ninh quốc phòng; 10 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh: các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương. Nhiều mô hình Dân vận khéo có hiệu quả tiếp tục được duy trì và phát triển như: Mô hình “Nuôi trạch sụn”, mô hình ‘trồng cây nông sản”, mô hình “trồng chuối kết hợp với nuôi cá”…qua đó đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập quán canh tác của nhân dân.

 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình đã tập trung vào việc đổi mới nội dung phương thức vận động cán bộ và nhân dân với phương châm vừa đảm bảo tính đa dạng phong phú, vừa linh hoạt kiên trì; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hiện tiết kiệm, gìn giữ nét đẹp văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình dân vận khéo đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội như: Mô hình “thắp sáng đường quê”; mô hình “Duy trì nhân rộng phụ nữ thu gom xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng”; mô hình “xây dựng cộng đồng học tập”; mô hình “xe đạp đến trường”; mô hình “làm tốt công tác vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nhà văn hóa thôn xóm và làm đường giao thông trên địa bàn”; mô hình “trồng cây xanh ở các tuyến đường”, mô hình “Đoạn đường tự quản về môi trường và an toàn giao thông”.

 

Mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đặc biệt đã triển khai nhân rộng các hình thức tự quản trong nhân dân theo hướng xã hội hóa, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải.

 

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung hướng về cơ sở, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân… Tiêu biểu như: mô hình “vận động nhân thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, và Quyêt định số 218 của Bộ Chính trị; mô hình “tuyên truyền vận động thành lập tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghệp trên địa bàn huyện”; mô hình “xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn có đông đồng bào công giáo”.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Luận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dận vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng khóa XI; Chỉ Thị số 05 của Bộ Chính Trị “khóa XII” về đẩy mạnh việc “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quán triệt thực hiện Nghị Quyết TW4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Nghị quyết Đại hội đảng bộ Huyện; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh của huyện về công tác dân vận.

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 07 của Ban chỉ đạo huyện. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" hiệu quả trên các lĩnh vực.

 

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”  huyện rà soát, bổ sung hướng dẫn xây dựng mô hình và thủ tục xét công nhận mô hình đạt danh hiệu mô hình “Dân vận khéo”. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương và phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Thực hiện có hiệu quả Quyết định 140 của BTVTU, phấn đấu mỗi xã, thị trấn, mỗi cơ quan đơn vị xây dựng ít nhất 02 mô hình điển hình trở lên. Tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh xây nông thôn mới, phấn đấu có thêm 2 xã (Yên Phong và Yên Mạc) về đích nông thôn mới năm 2018.

 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, nhất là cấp xã. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy và cán bộ công chức làm công tác Dân vận và công tác thi đua khen thưởng.  

 

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 1273 của Ban dân vận Trung ương về tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo (giai đoạn 2017 – 2020)./.

 

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

    

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin