Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thônvà sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ năm, 07/06/2018 | Đã xem: 91 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 6/6/2018, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trong Luận, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí  thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

 

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Huyện đã ban hành 08 nghị quyết, 01 chỉ thị, 01 chương trình hành động, 04 đề án, 02 kế hoạch và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.Toàn huyện đã huy động 2.354 tỷ đồng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn như: hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi sản xuất...Các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện đã phát huy hiệu quả trong việc động viên nhân dân tích cực góp công, góp sức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nhiều thay đổi và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm 2017 tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 27,7% (giảm 18,4% so với năm 2008); công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 43,7% và dịch vụ chiếm 28,6%. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. Năm 2017, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.253 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 997,7 tỷ đồng so năm 2008; giá trị thu nhập trên 01 ha canh tác đạt 116 triệu đồng/năm (tăng 50,3 triệu đồng so với năm 2008); sản lượng lương thực có hạt đạt 84,7 nghìn tấn. Phương thức sản xuất có nhiều đổi mới, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi.Sản xuất CN- TTCN tiếp tục phát triển. Năm 2017, giá trị sản xuất CN- TTCN đạt 947 tỷ đồng, tăng 6,7 lần so với năm 2008. Trên địa bàn huyện đã thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các ngành nghề truyền thống được duy trì và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm rõ rệt, từ 11,44% năm 2008 (theo chuẩn cũ với mức thu nhập 200.000 đồng/người/tháng) xuống còn 5,62% năm 2017 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Thu nhập bình quân của người dân đạt 32 triệu đồng/người (tăng 17,85 triệu đồng/người so với năm 2008).Đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 8/16 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt 16,6 tiêu chí/xã, tăng 11,7 tiêu chí so năm 2011.

 

Về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đạt được những kết quả quan trọng.Trồng trọt đã có nhiều thay đổi quan trọng từ phương thức sản suất đến cơ cấu cây trồng, mùa vụ. Chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi phương thức gieo cấy lúa truyền thống sang gieo vãi. Năm 2017, diện tích lúa giao vãi chiếm 62,2% diện tích gieo cấy, tăng 7.900 ha so với năm 2008, mỗi năm tiết kiệm được trên 80 tỷ đồng chi phí gieo cấy. Bên cạnh cây lúa đã xuất hiện nhiều cây trồng mới có giá trị kinh tế như cây ăn quả, cây hoa, cây dược liệu … Đối với diện tích trồng lúa kém hiệu quả, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi sang thực hiện các mô hình canh tác mới như: sản xuất lúa-cá; trồng hoa; trồng cây ăn quả, cây hàng năm kết hợp nuôi thủy sản. Từ năm 2016 đến nay toàn huyện đã chuyển đổi 66 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm hoặc cây hằng năm kết hợp nuôi thủy sản. Đến năm 2017 trên địa bàn huyện có 11 doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với 18 hợp tác xã nông nghiệp, giá trị thực hiện hợp đồng đạt 48 tỷ đồng (tăng 8 doanh nghiệp và 11 hợp tác xã so với năm 2008). Chăn nuôiphát triểntheo hướng gia trại, trang trại, bước đầu hình thành một số vùng chăn nuôi an toàn, xa khu dân cư. Thủy sản tiếp tụcphát triển về diện tích, năng suất, sản lượng qua các năm. Ngoài các đối tượng nuôi truyền thống, các hộ đã mạnh dạn nuôi thâm canh cá trắm đen, ốc hột, cá quả, chạch sụn... Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất “ao nổi” gắn với áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, toàn huyện có 25 ha ao nổi, riêng xã Yên Hòa có 8,1 ha ao nổi nuôi chạch sụn, giá trị thu hoạch đạt khoảng 500 - 600 triệu đồng/ha, thu lãi từ 250-300 triệu đồng/ha/năm.

 

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã trao thưởng cho 32 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26 của BCH Trung ương Đảng khoá X.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trao thưởng

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin