Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Thứ năm, 15/03/2018 | Đã xem: 87 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng ngày 14/3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để nghiên cứu, học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 qua kênh Truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Đối với các Đảng bộ xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị học tập tại Nhà văn hóa các thôn, xóm, trụ sở các cơ quan, đơn vị; các Đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy tổ chức học tập tại hội trường các cơ quan, đơn vị.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cấp huyện

 

Dự hội nghị học tập chuyên đề ở huyện có các đồng chí: Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cán bộ, đảng viên các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS. TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 với các nội dung quan trọng về phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương; phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo…Đồng chí nhấn mạnh: phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để đẩy mạnh việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên đặc biệt phong cách tác phong người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Học tập chuyên đề tại chi bộ Xóm 3 Đồng Phú, xã Khánh Thượng

Ảnh: Học tập chuyên đề tại chi bộ thôn Trinh Nữ 3, xã Yên Hòa

Ảnh: Học tập chuyên đề tại Chi bộ Trung tâm phục hồi Chức năng tâm thần

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Nội dung chuyên đề nghiên cứu, học tập này có ý nghĩa hết sức thiết thực và bổ ích, nhất là trong khi Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc để thực sự thấm nhuần những tư tưởng của Bác. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngày càng hoàn thiện chính mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đồng thời tiến hành rà soát lại cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để bổ sung cho phù hợp. Mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương cần xác định những công việc trọng tâm, những việc cần làm ngay, những vấn đề nhân dân đang cần và mong đợi. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, quan tâm thực hiện nghiêm túc việc suy tôn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần./.

 

Phùng Luyên-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin