Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Thứ năm, 10/11/2016 | Đã xem: 97 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 09/11, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.

 

Đồng chí Vũ Trọng Thứ - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các đơn vị là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và báo cáo viên pháp luật huyện.

 

Đ/c Vũ Trọng Thứ - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tại Hội nghị đồng chí Mai văn Nhân – Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đánh giá việc thực hiện hưởng ứng tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam năm 2016. Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đạt được một số kết quả tích cực. Hầu hết các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đều ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến pháp luật với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị…

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

 

Tiểu phẩm hưởng ứng Ngày pháp luật

 

 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11 năm nay sẽ tập trung trong hai tháng, bắt đầu từ 1-10 đến ngày 31-11-2016, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 đến 9-11-2016. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã giúp mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật; giáo dục, đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân có thái độ ứng xử pháp luật đúng đắn, đề cao quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân; đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Thứ - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cán bộ, công chức tham mưu tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trở thành đợt cao điểm bằng các hình thức Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân; tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính và tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật. Các cấp, ngành cần xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật./.

 

Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin