Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba, 29/03/2016 | Đã xem: 96 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Chiều ngày 29/3/2016, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức hội nghị hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác bầu cử.

 

Quang cảnh hội nghị

 

 Tham dự hội nghị có các đại biểu là thành viên Ủy ban bầu cử; thành viên các Ban bầu cử; thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; công chức Văn phòng HĐND&UBND các xã, thị trấn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Đương- Huyện ủy viên,Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thời gian qua. Theo đó, UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện gồm 15 đồng chí, thành lập 04 Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử, 07 Ban bầu cử. Đến nay, Ủy ban MTTQVN huyện và Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2, kết quả là: số đại biểu HĐND huyện được bầu là 33 đại biểu, số người được hiệp thương lần thứ 2 là 65 người, trong đó cơ cấu kết hợp: Nữ 36,6%, trẻ tuổi 18,18%, ngoài đảng là 13,663%, tái cử là 21,2%; số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 465 đại biểu, trong đó: nữ 36,3%, tuổi trẻ là 22,22%, ngoài đảng 24,53% và tôn giáo là 1,98%. Toàn huyện có 136 đơn vị bầu cử và 136 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 đơn vị bầu 02 đại biểu,67 đơn vị bầu 03 đại biểu,36 đơn vị bầu 04 đại biểu và 18 đơn vị bầu 05 đại biểu.

 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và các biểu mẫu phục vụ bầu cử; nghiệp vụ về kiểm phiếu, lập biên bản, ghi biên bản bầu cử...


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Huân- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử của huyện đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu sâu Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các Nghị quyết, văn bản có liên quan, quán triệt và thực hiện tốt các nội dung đã được tập huấn, hướng dẫn đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra đúng quy định, đạt được kết quả cao nhất, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 

  Thúy Hằng- Phòng Văn hóa & Thông tin

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin