Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện 6 tháng đầu năm 2019

Thứ hai, 15/07/2019 | Đã xem: 123 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Vừa qua, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Trọng Thứ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thị Hạnh, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Huyện Yên Mô báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện Yên Mô 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện Yên Mô tếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các cấp, các ngành có liên quan, triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Huyện và đã đạt được những kết quả tích cực, hoành thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tổng nguồn vốn đến 30/6/2019 tại Ngân hàng đạt 394 tỷ đồng tăng 30 tỷ so với 31/12/2018, trong đó nguồn vốn huy động qua Tổ tiết kiệm và và vay vốn và Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên 30 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/6/2019 là trên 393 tỷ đồng với trên 11 nghìn khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 99% kế hoạch . Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt trên 109 tỷ đồng tăng 200% so với cùng kỳ năm 2018. Các chương trình có dư nợ tăng Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tăng gần 35 tỷ đồng, Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường tăng gần 13 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm tăng 1.376 triệu đồng, xuất khẩu lao động tăng 245 triệu đồng.

Chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 30/6/2019 là: 610 triệu đồng/28 hộ, chiếm 0,16% so với tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 44 triệu đồng.

Nhìn chung các các Hội nhận ủy thác đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Tổ TK&VV. Hoạt động của các cấp hội nhận ủy thác từng bước đi và nề nếp, hiệu quả theo Văn bản Liên tịch, Hộp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Quý III và cả năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Trọng Thứ đề nghị: Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện tích cực tham mưu cho Huyện ủy , UBND huyện các giải pháp đảm bảo kế hoạch huy động vốn; Phối hợp với các hội, đoàn thể và các địa phương thực hiện tốt các chương trình tín dụng. Đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Cho vay xuất khẩu lao động theo Đề án số 12/ĐA-UBND, Đề án số 27/ĐA-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình. Triển khai tuyên truyền, đồng thời tham gia cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện tín dụng chính sách.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng quy định; kịp thời xử lý tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích, hạn chế nợ quá hạn, phấn đấu hết năm nợ quả hạn giảm còn 0.13%; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chính sách tín dụng ưu đãi; Đồng thời quan tâm thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, vốn vay nước sạch và VSMT, giải quyết việc làm, nhà ở phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin