Hôm nay, Thứ năm ngày 25/02/2021,

Xã Yên Mỹ

Xã Yên Mỹ

- Diện tích: 4,74 km²

- Dân số: 4.705 người (Theo thống kê năm 2014)

- Địa giới hành chính:

Phía đông giáp xã Yên Từ

Phía nam giáp xã Yên Mạc

Phía tây giáp xã Yên Thành

Phía bắc giáp xã Yên Hưng