Hôm nay, Thứ năm ngày 04/06/2020,

Thường trực Huyển ủy

Thường trực Huyện ủy Yên Mô, khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY YÊN MÔ, KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số đt

1

Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

0912353398

2

Đặng Thái Sơn

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

 

0985006007

3

Đỗ Trọng Luận

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0904136595