Hôm nay, Thứ sáu ngày 28/02/2020,

Thường trực Huyển ủy

Thường trực Huyện ủy Yên Mô, khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

DANH SÁCH

Thường trực Huyện ủy Yên Mô,

khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Đ/c Đặng Thái Sơn

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

 

3

Đ/c Đỗ Trọng Luận

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

(Danh sách gồm 03 đồng chí)