Hôm nay, Thứ sáu ngày 03/07/2020,

Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mô, khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mô,  khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

                                                                                     -----    

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Đ/c Đặng Thái Sơn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Đ/c Đỗ Trọng Luận

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Phạm Quốc Đạt

TVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

5

Đ/c Trần Văn Hưng

TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6

Đ/c Đoàn Thị Chiến

TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Đ/c Nguyễn Tiến Việt

TVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh

8

Đ/c An Đôn Nghĩa

TVHU, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện

9

Đ/c Đỗ Thị Mai Lan

TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10

Đ/c Nguyễn Công Hoan

TVHU, Trưởng Công an huyện

11

Đ/c Phạm Văn Thi

TVHU, Trưởng Ban Dân vận HU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

12

Đ/c Vũ Trọng Thứ

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Đ/c Lê Xuân Bình

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

14

Đ/c Bùi Thị Thu Hiền

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

15

Đ/c Phạm Văn Toan

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16

Đ/c Vũ Đức Tuấn

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKTHU

17

Đ/c Nguyễn Thị Hiên

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

18

Đ/c Vũ Thị Lan Anh

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức HU

19

Đ/c Đinh Đức Hải

HUV, Bí thư Huyện đoàn

20

Đ/c Nguyễn Thị Tố Hằng

HUV, Trưởng phòng VH&TT

21

Đ/c Lê Thị Duyên

HUV, Trưởng phòng Giáo dục &ĐT

22

Đ/c Đỗ Văn Vợi

HUV, Trưởng phòng Lao động TBXH

23

Đ/c Trần Thị Thúy Hải

HUV, Trưởng phòng Kinh tế &HT

24

Đ/c Phạm Trọng Nguyên

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT

25

Đ/c Nguyễn Việt Hùng

HUV, Chánh Thanh tra huyện

26

Đ/c Đỗ Thị Hương

HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

27

Đ/c Trần Việt Dũng

HUV, Trưởng phòng Tài chính KH

28

Đ/c Tạ Ngọc Huế

HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

29

Đ/c Nguyễn Ngọc Đồng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ

30

Đ/c Bùi Ngọc Hưng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mạc

31

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

HUV, Chánh án tòa án nhân dân huyện

32

Đ/c Nguyễn Quang Trung

HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện

33

Đ/c An Thị Quế

HUV, Hiệu trưởng trường THPT Yên Mô A

34

Đ/c Mai Cao Vị

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Dương

35

Đ/c Phạm Thị Xuân

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nhân

36

Đ/c Đoàn Trung Nam

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa