Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy

Thứ tư, 17/10/2018 | Đã xem: 110 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại Phòng họp tầng 2, Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức các ban xâ dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

Đ/c Vũ Trọng Thứ- Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng các Ban xây dựng Đảng

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quốc Đạt - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy. Gắn liền vớilịch sử ra đời, xây dựng và trưởng thành của Đảng là lịch sử ra đời và quá trình trưởng thành, phát triển của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Cấp ủy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm quangành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy đã luônđoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật là: trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, dũng cảm, ngoan cường, không ngại hy sinh, không khuất phục trước kẻ thù, vượt qua khó khăn, gian khổ, lăn lộn với phong trào cơ sở, gắn bó với quần chúng nhân dân, tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; đã có nhiều tấm gương anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự cống hiến, hy sinh và trưởng thành của cán bộ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy qua các thời kỳ đã góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà hoàn thành thắng lợi công cuộc kháng chiến giải phóng quê hương, góp phần cùng cả nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là từ khi tái lập huyện (tháng 9/1994) đến nay, mỗi chặng đường phát triển của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị đều có sự góp phần quan trọng của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện uỷ. Các đơn vị đã  kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong hoạt động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình hoạt động, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, trong từng thời kỳ, vừa đảm bảo được yêu cầu trọng tâm trước mắt, vừa bảo đảm tính lâu dài.

 

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ quan được coi trọng, đội ngũ cán bộ, nhân viên các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã trưởng thành về nhiều mặt, hầu hết cán bộ đã được đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chi bộ cơ quan các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; nhiều cán bộ, nhân viên cơ quan được công nhận là chiến sỹ thi đua, được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp.

 

 

 

Đ/c Đinh Văn Hậu- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

phát biểu tại buổi gặp mặt

 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, sự đóng góp lớn lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy trong những năm qua. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, tận tụy sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

 

 

Một là, làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực sự phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, đảng viên công tác ở các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy phải gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu trở thành những cán bộ thực sự có tài, có đức, có tư chất và phẩm hạnh của người cán bộ làm công tác Đảng.

 

Hai là, phải thường xuyên chăm lo củng cố mối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, nền nếp, tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, với cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị; thường xuyên sâu sát cơ sở, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm để để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

Ba là, công tác xây dựng Đảng là lĩnh vực khó và hết sức nhạy cảm, tế nhị, đòi hỏi phải có năng lực tổng hợp đa ngành, vì thế trong việc tham mưu giúp cấp uỷ, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện uỷ phải tự mình đổi mới cách nghĩ, cách làm, sáng tạo trong công việc phải thực sự đi trước một bước so với các cơ quan khác. Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy phải gương mẫu, tiên phong trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan đủ mạnh, đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, vững mạnh toàn diện./.

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tươi- Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin