Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại huyện Yên Mô

Thứ tư, 27/07/2016 | Đã xem: 90 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 26/7, UBND tỉnh có buổi làm việc với huyện Yên Mô về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và nợ đọng xây dựng cơ bản; tình hình chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa trên địa bàn.

 

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Yên Mô.

 

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Mô.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các mô hình chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa tại xã Yên Thắng; mô hình trồng rau rút ở thôn Liên Trì, xã Yên Hòa; cầu chợ Chớp (xã Yên Hưng).

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số mô hình kinh tế của huyện.

Làm việc tại UBND huyện Yên Mô, Đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và nợ đọng xây dựng cơ bản; tình hình chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản kết hợp cấy lúa trên địa bàn.

 

6 tháng đầu năm 2016, huyện Yên Mô đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu dành được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 46 nghìn tấn. Bình quân giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác ước đạt 65 triệu đồng.

 

Toàn huyện đã chuyển đổi được 400 ha ruộng trũng kém hiệu quả sang canh tác cá -lúa mang lại doanh thu trung bình 1 ha chuyển đổi là 205 triệu đồng, cao gấp 3,1 lần so với trồng lúa, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 1.700 lao động địa phương, cung cấp cho thị trường các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, chất lượng dịch vụ được nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được tăng cường. Tổng thu ngân sách đạt 41 tỷ đồng, bằng gần 70% kế hoạch. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm. Nguồn vốn ngân sách tập trung chủ yếu trả nợ các công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới....

 

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững. Huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và năm 2017, huyện Yên Mô đề nghị UBND tỉnh, các ngành của tỉnh quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để huyện xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, kênh mương, đường giao thông, các vùng chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa; tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoàn thành dự án xây dựng mô hình điểm chăn nuôi tổng hợp tại xã Yên Thắng.

 

Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình: Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Nhà văn hóa xã Yên Đồng, xã Khánh Dương, cầu Chợ Chớp, cầu Hà Thanh, hệ thống nước sạch các xã còn khó khăn như Yên Thành, Yên Mỹ; nâng cấp cầu, đập tràn Eo Bát trên đường ĐT480.

 

Đề nghị UBND tỉnh, các ngành của tỉnh có cơ chế đặc thù hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tậng thị trấn Yên Thịnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; hỗ trợ kinh phí một số xã điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch chi tiết thị trấn Yên Thịnh; hỗ trợ đầu tư, thu hút doanh nghiệp xây dựng hạ tầng 4 cụm công nghiệp trên địa bàn. Huyện Yên Mô cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét tăng cân đối vốn đầu tư cho ngân sách huyện đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu ý kiến, đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Theo đó, huyện Yên mô tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt việc phát triển nông nghiệp theo định hướng của quy hoạch cánh đồng lớn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao, các mô hình liên kết, tổ đội dịch vụ nông nghiệp; Tăng cường xúc tiến, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp; phát triển ngành nghề truyền thống ...

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao những kết quả huyện Yên Mô đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến đề nghị bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong thời gian tới Yên Mô cần đẩy mạnh công tác kiểm tra ở cơ sở nhất là trên các lĩnh vực tài chính, đất đai, lao động thương binh xã hội; tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong việc thực thi công vụ. Cùng với việc tập trung cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh huyện cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Trước mắt, có biện pháp xử lý dứt điểm bãi rác tự phát tại xã Yên Nhân trong tháng 8/2016. Tập trung phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương như phát triển mô hình cá lúa, các khu chăn nuôi tập trung xa dân cư, phát triển các ngành nghề truyền thống gắn liền với phát triển dịch vụ du lịch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng quy hoạch gọn vùng, chuyên canh, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế cần quan tâm đến việc nâng cao trình độ dân trí; có phương án, lộ trình thanh toán nợ xây dựng cơ bản; xem xét, lựa chọn đầu tư những công trình thật sự cần thiết đảm bảo tiết kiệm với suất đầu tư thấp, phù hợp với nguồn lực của địa phương.

 

Quan tâm phát huy vai trò, hiệu quả của các HTX trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đối với các cụm công nghiệp, trước mắt ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Mai Sơn, Khánh Thịnh, kêu gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực vào xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trả lời cụ thể các đề xuất, kiến nghị của huyện Yên Mô. Đối với cầu chợ Chớp, cầu Hà Thanh, cần tính toán mức đầu tư hợp lý để bố trí đưa vào kế hoạch đầu tư của tỉnh trong năm 2017, nhằm đảm bảo đời sống dân sinh.

 

Việc xây dựng thị trấn Yên Thịnh đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, phải có lộ trình cụ thể trong đó ưu tiên những hạng mục, công trình quan trọng, thiết yếu để tập trung đầu tư trước.

 

Đối với các đề xuất, kiến nghị khác, đồng chí yêu cầu các sở, ngành của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ huyện nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương tiếp tục phát triển.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin