Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Thứ sáu, 14/09/2018 | Đã xem: 103 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT)  huyện Yên Mô mang mật danh “NB-18” với mục đích: nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong KVPT của huyện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng làm công tác tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Ảnh: Các đại biểu dự hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị các điều kiện và thống nhất một số nội dung phục vụ diễn tập

Cuộc diễn tập thực hành với các nội dung chính là: Hội nghị Ban TVHU ra nghị quyết lãnh đạo, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; Hội nghị Đảng ủy công an huyện thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban chỉ đạo phòng không nhân dân; thực hành di chuyển một phần cơ quan lãnh đạo của huyện và các phòng, ban, ngành đoàn thể vào căn cứ chiến đấu; Hội nghị HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; Hội nghị UBND huyện tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ và thực hành sử lý tình huống trên sa bàn… Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao hơn nữa về nhận thức quốc phòng an ninh bằng việc cụ thể hóa đường lối quân sự của Đảng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở địa phương. Có như vậy chúng ta mới bảo vệ vững chắc được chế độ XHCN và độc lập tự do của Tổ quốc trước tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường mà nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã khẳng định.

Thời gian tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Mô dự kiến được tổ chức từ ngày 24/9 – 29/9/2018; tham gia diễn tập cùng với huyện gồm 3 xã đó là: Yên Thành, Yên Hòa và Mai Sơn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị đòi hỏi công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phải chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, thiết thực, sát với tình hình thực tế và phù hợp với cách đánh giá của lực lượng vũ trang huyện. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”. 

Thông qua cuộc diễn tập KVPT huyện Yên Mô mang mật danh “NB-18”, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kỹ năng vận dụng nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT, năng lực tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong xây dựng và hoạt động của KVPT huyện…góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Đảng trong mọi tình huống./.

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin