Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ tư, 27/03/2019 | Đã xem: 136 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong 2 ngày 26-27/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội ở tỉnh có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh; ở huyện có các đồng chí: Đinh Thị Thúy Ngần, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh và 170 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Đ/c Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung phong phú, kịp thời chuyển tải chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra; không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như:

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thức hiện Đề án 245/ĐA-MT, ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư văn hoá nông thôn mới", "Gia đình văn hoá xây dựng nông thôn mới". Đến nay toàn huyện có 232/232 khu dân cư được công nhận mới và giữ vững danh hiệu văn hóa, đạt 100%; 31.534/35.410 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt 89,05%; 100% thôn, xóm hoàn thiện hương ước, quy ước; 232/232 thôn, xóm đều có nhà văn hóa.

Phong trào thi đua "Cả nước xây dựng nông thôn mới", Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 5.000 m2 đất, 8.216 ngày công lao động và trên 7 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang, cải tạo nâng cấp đường GTNT, nhà văn hóa, sân vận động, trạm y tế, trường học, đến nay toàn huyện có 10/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. Từ năm 2014 đến năm 2018, toàn huyện đã vận động được 7.197.731.000 đồng, cấp xã vận động được 3.663.916.000 đồng. MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực tham mưu với Thường trực Huyện uỷ trích quỹ của huyện hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 85 nhà; tiếp nhận nguồn quỹ của Trung ương, của tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở 117 nhà với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ dịp tết nguyên đán, xây sửa nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm, quà thăm các gia đình thương binh liệt sỹ; hỗ trợ chữa bệnh, tai nạn, rủi ro và các hoạt động từ thiện nhân đạo. Tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu dự Đại hội

Bên cạnh đó, việc thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân luôn được coi trọng. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với HĐND các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, quan tâm tập hợp những kiến nghị hợp pháp của nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cấp, các ngành có liên quan để giải quyết. Nhiều ý kiến kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát được 18 cuộc đối với UBND cấp xã; tham gia phối hợp với HĐND huyện giám sát được 58 cuộc; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát được 35 cuộc. MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham gia giám sát với HĐND cùng cấp được 115 cuộc; ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, thị trấn tổ chức được 205 cuộc. Kết quả giám sát đảm bảo đúng nội dung quy trình, công khai, chính xác, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng hướng mạnh về cơ sở và các khu dân cư.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 10 Bằng khen; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 Bằng khen; Ủy ban nhân dân huyện tặng 37 giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Đặc biệt, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách đại đoàn kết toàn dân và hoạt động đối ngoại nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân; không ngừng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện chủ trương đại đoàn kết ngay từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư, gia đình, dòng họ và từng cơ quan, tổ chức. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và sắp xếp các đơn vị hành chính. Tích cực, chủ động cùng cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và các lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Xây dựng tổ chức MTTQ từ huyện đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức với thành phần, cơ cấu hợp lý. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh hằng ngày trong đời sống nhân dân, nhất là những nhiệm vụ trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách, giải quyết đơn thư…

Đại hội cũng đã tổ chức Hiệp thương dân chủ cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 54 thành viên; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh với 22 thành viên chính thức, 02 thành viên dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và các Ủy viên Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông bà: Ông Phạm Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; bà Đỗ Thị Hương, HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Tạ Văn Toan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Đỗ Trọng Kết, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện./.

Phùng Luyên- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin