Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ sáu, 25/05/2018 | Đã xem: 109 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trong 02 ngày 23-24/5/2018, Hội Nông dân huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Hồng Thái, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ở huyện có các đồng chí:  Đinh thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy; Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện và 161 đại biểu đại diện cho hơn 18 nghìn hội viên nông dân trong huyện.

 

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần- TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, Hoạt động của Hội và phong trào nông dân huyện đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, hoàn thành và hoàn thành vượt 9/11 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ V đã đề ra.

 

 

Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức hội đã phát triển cả về số lượng và chất lượng.Hội đã chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, lồng ghép các nội dung hoạt động với các câu lạc bộ, tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu hút trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt.Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 4.814 hội viên mới, nâng số hội viên nông dân trong toàn huyện lên 18.093 hội viên, đạt tỷ lệ đạt 69,4% so với số hộ nông dân. Các đồng chí cán bộ và hội viên Hội nông dân trong toàn huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh được các cấp Hội chỉ đạo thực hiện có nền nếp và đạt hiệu quả cao. Các hội viên hội nông dân đã thực sự đi đầu trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; tích cực thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất mới như: chuối- cá, lúa- cá, ao nổi, nuôi trạch sụn, canh tác 4 vụ/năm, chăn nuôi tổng hợp, sản xuất đa canh, trồng cây ăn quả ... được triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho các hộ nông dân. Qua phong trào đã xuất hiện hàng nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như hộ ông Phan Văn Miền, xã Yên Mạc; ông Tống Viết Lư, xã Mai Sơn, ông Phạm Văn Vang, xã Yên Thành ... Đến năm 2017, toàn huyện có 2.355 hộ đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp, trong đó có 155 trang trại và gia trại có thu nhập cao.Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cơ sở đã giúp được 451 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến năm 2017 còn 5,62% theo tiêu chí đa chiều. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội viên nông dân trong toàn huyện đã hiến trên 69,3 nghìn m2 đất,hơn 92,1 nghìn ngày công lao động và gần 46 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phối hợp mở được 115 lớp dạy nghề và giới thiệu nghề cho 9.378 lượt hội viên, nông dân. Hiện nay, toàn huyện có 17 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, 19 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.Bên cạnh đó, các cấp hội và hội viên đã tích cực xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức giám sát theo tinh thần Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, khóa XI.

 

 

Các đ/c lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, các đ/c lãnh đạo huyện thăm quan gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân các xã, thị trấn

 

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua đã có 187 tập thể và 189 cá nhân được UBND và các cấp Hội Nông dân khen thưởng; năm 2017, Hội Nông dân huyện được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen và UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

 

 

Đại hội đã đề ra phương hướng chung trong nhiệm kỳ tới, đó là: Đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đi đầu trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:Tập trung quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, nhiệm vụ của địa phương và của tổ chức Hội đến cán bộ, hội viên trong toàn huyện. Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh về mọi mặt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng đến mục đích phát triển kinh tế- xã hội một cách mạnh mẽ. Các cấp hội cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ hội gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn đang được triển khai thực hiện trong toàn huyện.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.Không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp nông dân. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giúp đỡ người nông dân tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nông dân.

 

 

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện khóa VI  gồm 27 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 25 người và thông qua Nghị quyết đại hội./.

 

 

Phùng Luyên-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin