Hôm nay, Thứ hai ngày 19/04/2021,

Bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026

Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

14/04/2021

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước ở huyện thời gian qua đó là phong trào đã được phát động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia


Yên Mô đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

07/04/2021

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm, góp phần thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong thời gian qua, huyện Yên Mô đã tích cực quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân.


Thị trấn Yên Thịnh: Đảm bảo công khai, dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

07/04/2021

Cùng với các địa phương trong huyện, từ ngày 27/3- 03/4/2021, các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.


Yên Mô đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

07/04/2021

Cụ thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chia làm 3 đợt cao điểm, nhằm bảo đảm các thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đợt 1 từ 01/3- 30/4/2021; đợt 2 từ 01/5- 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021.


Thị trấn Yên Thịnh: Đảm bảo công khai, dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

07/04/2021

Cùng với các địa phương trong huyện, từ ngày 27/3- 03/4/2021, các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026


Yên Thái tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

31/03/2021

Xác định “cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm phát huy tinh thần yêu nước trong việc xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Trên cơ sở quy định của pháp luật, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Thái quan tâm sâu sát. Việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã được triển khai kịp thời


Yên Thái tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

31/03/2021

Trên cơ sở quy định của pháp luật, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Thái quan tâm sâu sát


Yên Mô thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026

30/03/2021

Hiện nay, huyện đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.


Yên Mô thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026

30/03/2021

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai các bước theo kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân


Hội nghị triển khai lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XIV

19/03/2021

Chiều ngày 19/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai kế hoạch lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.


Hội nghị triển khai lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XIV

19/03/2021

Chiều ngày 19/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai kế hoạch lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thu Hiền- TVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện


Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026

17/03/2021

Chiều ngày 17/3, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thoả thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026


Yên Phong tổ chức hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

17/03/2021

Sáng ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phong tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Ủy ban bầu cử xã; lãnh đạo HĐND và các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử.


Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026

17/03/2021

Chiều ngày 17/3, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thoả thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026


Yên Phong tổ chức hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

17/03/2021

Sáng ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phong tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026


Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền triển khai kế hoạch phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

12/03/2021

Chiều ngày 12/3, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Mai Cao Vị - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể là thành viên Tiểu ban.


Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền triển khai kế hoạch phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

12/03/2021

Chiều ngày 12/3, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền và phân công nhiệm vụ các thành viên


Yên Mô: Tích cực triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

05/03/2021

Những ngày này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Mô tích cực triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Yên Mô: Tích cực triển khai các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

05/03/2021

Những ngày này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Yên Mô tích cực triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MÔ DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

04/07/2020

Đ/c Đinh Thị Thúy Ngần, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện


PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

04/07/2020

Phạm Trọng Nguyên, HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện


NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

04/07/2020

Lê Thị Duyên, HUV, Trưởng phòng GD&ĐT huyện


XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN VỮNG CHẮC

04/07/2020

Thượng tá An Đôn Nghĩa, TVHU, Chỉ huy trưởng, BCH quân sự huyện


Giữ vững An ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

04/07/2020

Nguyễn Công Hoan, TVHU, Trưởng công an huyện


Yên Mô: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

04/07/2020

Mai Cao Vị, HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện


ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ GÓP PHẦN XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

04/07/2020

Phạm Văn Thi, TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy


Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

04/07/2020

Bùi Thị Thu Hiền, HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chủ tịch UBMTTQ VN huyện


Phụ nữ huyện Yên Mô chung tay xây dựng nông thôn mới

04/07/2020

Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện


Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương Yên Mô giàu mạnh

04/07/2020

Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện đoàn


Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

04/07/2020

Phạm Thị Lưu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện


Thị Trấn Yên Thịnh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại V

04/07/2020

Nguyễn Tiến Việt, TVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Thịnh


Yên Từ tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

04/07/2020

Phạm Văn Bẩy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Từ


YÊN ĐỒNG KHỞI SẮC MỘT VÙNG QUÊ

04/07/2020

Phạm Xuân Đông, Bí thư Đảng ủy xã Yên Đồng