Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Thứ tư, 30/08/2017 | Đã xem: 108 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 29/8, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô về việc triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐHQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra; các thành viên Ban chỉ đạo CCTP tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tranêu rõ mục đích, yêu cầu và các nội dung kiểm tra.

 

Trong đó nhấn mạnh việc kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình. Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 

Thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp.

 

Hằng năm 3 ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện đều đề ra chương trình phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong quá trình giải quyết các vụ án, định kỳ hằng tuần, tháng và hằng quý, lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện tổ chức họp, thảo luận, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thống nhất biện pháp xử lý các vụ án. Việc áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn đều đảm bảo có căn cứ và đúng pháp luật.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp huyện, trong đó có cơ quan Công an huyện thực hiện tốt công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm và nâng cao chất lượng điều tra, khám phá các vụ án.

 

Hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua hoạt động tố tụng đạt hiệu quả khá cao. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tư pháp và bổ trợ tư pháp; kiện toàn bộ máy cơ quan tư pháp được quan tâm chỉ đạo thực hiện...

 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp về xét xử những vụ án điểm; quy chế phối hợp giữa các ngành trong xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án; công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với cơ quan tư pháp; việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp các cấp...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, CCTP là một là lĩnh vực khó, song Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các ngành tư pháp của huyện đã tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đúng quy định của pháp luật. Công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở được chú trọng thực hiện.

 

Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được đặt trong mối quan hệ với đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương.

 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp, các luật và bộ luật được Quốc hội thông qua.

 

Quan tâm đến công tác cán bộ trong các cơ quan công quyền, trong đó có các cơ quan tư pháp, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và các hoạt động bổ trợ tư pháp, hạn chế thấp nhất sai sót.

 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, định kỳ Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe các cơ quan tư pháp báo cáo về tình hình phối hợp xét xử các vụ án. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến cán bộ, đảng viên cần báo cáo theo đúng quy định.

 

Đẩy mạnh các hoạt động bổ trợ tư pháp, mở rộng đối tượng, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người dân. Kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng cần được trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ công lý, công bằng xã hội...

 

Tiếp thu những kiến nghị của huyện Yên Mô, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Trung ương để xem xét giải quyết.

 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin