Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020,

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm

Chủ nhật, 10/07/2016 | Đã xem: 103 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 08/7, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Xuân Đang – Phó Ban dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Trọng luận – Phó Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Việt – TVHU, Trưởng ban Dân vận HU, đại diện Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện và Phó Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn đã về dự.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đến quần chúng nhân dân. Hoạt động của Khối Dân vận từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến mới, như nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai; thường xuyên kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; chăm lo giải quyết tốt chế độ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm…Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho xã nghèo, người nghèo, các đối tượng chính sách, tham gia xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Các cấp chính quyền đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016, phát động các phong trào thi đua, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất.

 

Ban Dân vận Huyện ủy đã tích cực triển khai có chất lượng, hiệu quả các hoạt động: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra công tác Bầu cử, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia cuộc Bầu cử, góp phần vào thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Về công tác phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 6 tháng đầu năm các cơ quan đơn vị thành viên, BCĐ huyện, BCĐ các xã, thị trấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động một cách toàn diện, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Các nội dung hoạt động trong phối hợp thực hiện đều hoàn thành theo chương trình đã ký kết, góp phần tích cực trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Giải pháp tăng cường nắm tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

 

 

Đ/c Đỗ Trọng Luận – Phó Bí thư Huyện ủy

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Luận – Phó Bí thư Huyện ủy đã biểu dương ghi nhận kết quả đạt được trong công tác Dân vận và công tác phối hợp vận động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  nâng cao chất lượng hoạt động Khối Dân vận cơ sở, các Tổ Dân vận ở khu dân cư. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

 Bùi Thúy – Đài truyền thanh huyện

 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin