Hôm nay, Thứ năm ngày 13/08/2020,

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện tổng kết hoạt động năm 2016

Thứ ba, 28/02/2017 | Đã xem: 112 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 trong việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó Bí thư Huyện ủy-  Trưởng BCĐ thực hiện Đề án 61 huyện Yên Mô chủ trì hội nghị và cùng dự là các đồng chí thành viên BCĐ Đề án 61 của huyện.

 

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền đối với vai trò, vị trí của hội nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nông dân được hỗ trợ tiếp cận vay vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp vào sản xuất, kinh doanh. Quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh liên kết sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ngày càng phát triển. Đồng thời trực tiếp xây dựng các mô hình, dự án hỗ trợ nông dân ứng dụng KHKT vào sản xuất; triển khai các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề cho nông dân. Năm 2016, Hội nông dân huyện đã phối hợp dạy nghề cho 1.683 lượt hội viên nông dân; phối hợp tổ chức được 175 buổi chuyển giao KHKT cho trên 16.758 nghìn lượt hội viên, cung ứng trên 50 tấn phân bón trả chậm cho nông dân đầu tư vào sản xuất. Tăng trưởng 97,123 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay tổng dư quỹ nguồn huyện là 391,284 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp 70 tỷ 102 triệu đồng cho 2.568 thành viên vay ở 104 tổ TK&VV, Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập 39 tổ liên kết cho 3.712 lượt hộ vay với tổng dư nợ 185 tỷ 630 triệu đồng tạo vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất. Hội Nông huyện triển khai thực hiện mô hình trồng Táo đào vàng và ổi Đài Loan tại thị trấn Yên Thịnh với diện tích 9 sào. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai mô hình trồng táo và ổi tại Mai Sơn với diện tích 1,5ha, mô hình trồng chuối Tây tại Yên Đồng với diện tích 2 ha và triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi gà DABACO với số lượng 1000 con cho 5 hộ hội viên xã Yên Đồng.

 

(Ảnh: BCĐ đề án 61 huyện Yên Mô thăm mô hình trồng chuối tây

tại Yên Đồng và mô hình trồng rau an toàn tại Yên Từ)

 

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội nông dân các cấp phối hợp vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội. Hội viên, nông dân trong huyện đã hiến 2.136m­2 đất, đóng góp 3.708 ngày công lao động, nguyên vật liệu, tài sản trên đất và 2 tỷ 126 triệu đồng tiền mặt, với tổng giá trị 3 tỷ 095 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây nhà văn hóa thôn. Thực hiện đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn giai đoạn 2016 – 2020” 17/17 xã, thị trấn; 231/231 chi hội và 15.950 hộ hội viên ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn với Hội Nông dân cấp trên. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống của nông dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân, góp phần củng cố, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong huyện.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Luận - Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án 61của huyện đánh giá cao kết qủa hoạt động của BCĐ trong năm 2016 và yêu cầu các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai ký kết chương trình phối hợp với Hội nông dân ngay từ đầu năm để xác định những việc cụ thể cần làm. 

 

Các phòng NN & PTNT, Phòng Công thương, Phòng Lao động Thương binh xã hội, Phòng Tài nguyên & môi trường phối hợp với Hội nông dân, tạo điều kiện cho Hội nông dân các cấp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM, đặc biệt là thực hiện đề án Tái cơ câu ngành nông nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nông dân các cấp, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân; đẩy mạnh công tác phối hợp dạy nghề lao động nông thôn và xây dựng mô hình hỗ trợ nông dân chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân./.

Phạm Thị Lưu - Ủy viên BTV Hội Nông dân huyện 

Nhận xét của bạn đọc

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin